Vilka kostnadsställen kommer över? Fortnox sätter kostnadsställe på balanskonton

Hejsan! En ny fråga gällande mina kära kostnadsställen :slight_smile:

Fråga: Tar ni över ALLA kostnadsställen, oavsett mot vilket konto, eller vilken verifikationsserie de är bokförda mot?

Mitt problem: Fortnox lägger kostnadsstället på alla rader vilket resulterar att de tar ut varandra och blir 0…. Så jag behöver gå in och städa i bokföringen och ta bort kostnadsstället från alla rader för balanskontona (1000-2999)… Men för framtiden så är det ju bra att veta vad som gäller. Om jag måste fortsätta ta bort kostnadsstället från balanskontona i Fortnox eller ej :slight_smile:

Hej Karin! Välkommen tillbaka till forumet. :hugs:

Kostnadsställe förekommer på olika ställen i Fortnox och Enhanza hämtar in allt.

I Google Looker Studio förekommer kostnadsställen i följande datakällor.

Jag misstänker på din beskrivning att du använder datakällan Fortnox Bokföring? Det du troligtvis behöver göra är att filtrera bort balanskontona i din resultaträkning. Annars kommer du alltid att få 0 kr.

Spred detta svar något ljus över ditt problem?