Tillgängliggöra Remarks (fact_invoice) och Unit (fact_invoice_rows)

Hej!

Jag håller på och utvärderar er tjänst, och ser nu att två fält som är centrala i några analyser som vi gör inte är tillgängliga i PowerBI, men de finns i den rådata som kommer ut från FortNox. Det gäller fältet “Remarks” från invoices och unit från Invoice_rows (exempelvis st, tim, km). Går det att tillgängliggöra dessa i fact_invoice respektive facet_invoice_rows?

Hej @Marc! Välkommen till vår hjälpsamma community! :hugs:

Vi hjälper gärna till med det, om det kan skapa värde för er. Återkoppla bara här så snart ni uppgraderat ert konto, så bokar jag in en utvecklare på det.

Ser fram emot att höra ifrån dig igen.

Hej!

Då var det fixat!

1 Like

Hej @Marc!

Välkommen till Enhanza-familjen som kund. :heart: Du är i goda händer.

Jag har själv genomfört dina önskade förändringar, men en utvecklare längre ner i korridoren som är aningen smartare än mig behöver godkänna ändringen innan den går i produktion.

1 Like

Hej @jonshubeli - vad tror du - hinner ni få detta i prod innan jul?

Hej igen!

Vad jag kan se är fältet redan på plats. Du behöver kanske ladda om datakällan i Power BI?Yes - jag ser nu, tack för snabb hjälp!

1 Like