Tillgång till Löneart

Hej!

Finns det möjlighet att få in “Löneart” till BigQuery? Har nämligen inte kunnat hitta det.

Hej @Philip! Välkommen till forumet. :wave:

Hm. Det var en mycket bra fråga. Jag kan inte se att Fortnox tillgängliggör lönearter i sitt REST API.

Kan du se om du hittar vad du söker där?

Hittar detta i länken som du delade:

Salary Transaction resources
Usable SalaryCodes:
You can get a list of usable salary codes in the GUI from Register, Lönearter och koder − Lönearter by choosing one of two tables and pressing print.
Depending on which salary code table (löneartstabell) that is set in the settings (Inställningar, Lön, Avtal för arbetare/tjänsteman − Allmänt) you can choose the salary code to use from either salary code table.
Make sure to use the correct table that is used for the employee PersonelType you want to sent the salary transaction for. Some salary codes do not exist in every table.

SalaryCode finns med i BigQuery i tabellen salary_transaction. Dock så finns inte den SalaryCode / löneart som jag behöver använda mig av.

Är det något vi behöver göra från vår sida för att ni ska kunna komma åt det och få in det i BigQuery?

Hej igen @Philip! Tack för förtydligandet. Du vill få fram benämningen på den löneartskoden (SalaryCode) som finns i salary_transactions, eller hur? Fortnox verkar inte tillgängliggöra den i sitt API.

På kort sikt skulle ni kunna exportera era lönearter från Fortnox och använda den som en egen dimensionstabell. Skulle det kunna funka för er? Under tiden ska jag undersöka om vi kan nå den information från Fortnox. Ok?

Hej @jonshubeli

Benämningen är inte så viktig utan det är själva löneartskoden som jag är ute efter samt kostnaden. Det som jag vill få fram är löneartskoden/SalaryCode 1322 men den verkar inte finnas i tabellen salary_transactions. Dock finns flera andra löneartskoder där, t.ex. utlägg, traktamente. Totalt är det 10 styckna som finns med men vi har betydligt fler än så i Fortnox.

Vet du vad det kan bero på?

Hej igen @Philip!

Tack för förtydligandet. Kan det vara så att den informationen du söker finns i någon av de andra källorna kopplade till lön? Se nedan.

I frånvaro- och närvarotransaktioner använder man dock orsakskoder istället löneartskoden.

Ps. Jag har fått bekräftat från Fortnox att de inte tillgängliggör lönearterna via sitt API.

Ah synd, då får vi helt enkelt lösa det på ett annat sätt.

Stort tack för hjälpen och snabba svar!

Med ovan menade jag lönearternas benämning. Men de behövde du inte ändå?

Det verkar skumt att vissa lönearterkoder ska saknas i salary_transactions. Kan du ge något eller några exempel på SalaryCode och datum som du förväntar dig ska finnas med?

132 och/eller 1322 bör finnas med och bör ha dragits den 25 varje månad det här året.

Hej @Philip! Låt oss reda ut detta i ett webbmöte med delad skärm. Jag skickar en kallelse till dig.