Refresh funkar ej

Hej, mina fakturor har inte synkat på 4 veckor även då vi har återanslutit. Och idag fick jag bifogat felmeddelande när jag skulle göra en refresh. Så inget funkar nu?
Screenshot 2023-04-06 074902

Hej @Omni! Våra tekniker undersöker vad det kan bero på. Återkommer inom kort.

Hej igen @Omni!

Nu är fakturorna fixade. Kan du testa att ladda om igen från Power BI?

Om du fortfarande få felmeddelande därifrån så klistra gärna in hela felmeddelandet här.

samma felmeddelande

Screenshot 2023-04-06 173413

Jag behöver som jag nämnde “hela” felmeddelandet. :face_with_monocle:

Power BI spottar ur sig en oändlighet av felmeddelande. Kan du kopiera och klistra in hela listan här?

dim_accounts

OLE DB or ODBC error: Exception from HRESULT: 0x80040E4E.

dim_articles

OLE DB or ODBC error: Exception from HRESULT: 0x80040E4E.

dim_company

Load was cancelled by an error in loading a previous table.

dim_cost_centers

Load was cancelled by an error in loading a previous table.

dim_customers

Load was cancelled by an error in loading a previous table.

dim_financial_years

OLE DB or ODBC error: Exception from HRESULT: 0x80040E4E.

dim_labels

Load was cancelled by an error in loading a previous table.

dim_projects

OLE DB or ODBC error: Exception from HRESULT: 0x80040E4E.

dim_stockpoints

OLE DB or ODBC error: Exception from HRESULT: 0x80040E4E.

dim_suppliers

OLE DB or ODBC error: Exception from HRESULT: 0x80040E4E.

dim_voucher_series

OLE DB or ODBC error: Exception from HRESULT: 0x80040E4E.

fact_budgets

OLE DB or ODBC error: Exception from HRESULT: 0x80040E4E.

fact_invoice_rows

OLE DB or ODBC error: Exception from HRESULT: 0x80040E4E.

fact_invoices

OLE DB or ODBC error: Exception from HRESULT: 0x80040E4E.

fact_stockbalance

OLE DB or ODBC error: Exception from HRESULT: 0x80040E4E.

fact_supplier_invoice_rows

OLE DB or ODBC error: Exception from HRESULT: 0x80040E4E.

fact_supplier_invoices

OLE DB or ODBC error: Exception from HRESULT: 0x80040E4E.

fact_vouchers

OLE DB or ODBC error: Exception from HRESULT: 0x80040E4E.

fact_orders

OLE DB or ODBC error: Exception from HRESULT: 0x80040E4E.

fact_order_rows

Column 'SKU' in table 'dim_articles' cannot be found or may not be used in this expression. OLE DB or ODBC error: Exception from HRESULT: 0x80040E4E.

ForecastedSales

Column 'SKU' in table 'dim_articles' cannot be found or may not be used in this expression. Column 'SKU' in table 'dim_articles' cannot be found or may not be used in this expression. OLE DB or ODBC error: Exception from HRESULT: 0x80040E4E. An unexpected exception occurred.

Planning

Load was cancelled by an error in loading a previous table.

Standard Recipes

OLE DB or ODBC error: Exception from HRESULT: 0x80040E4E. An unexpected exception occurred.

Flaivy lager översikt

Load was cancelled by an error in loading a previous table.

Flaivy monthly sales

OLE DB or ODBC error: Exception from HRESULT: 0x80040E4E. An unexpected exception occurred.

SKU conversion table

OLE DB or ODBC error: Exception from HRESULT: 0x80040E4E.

KGA lagersaldo

OLE DB or ODBC error: Exception from HRESULT: 0x80040E4E. An unexpected exception occurred.

SKU Master list

OLE DB or ODBC error: Exception from HRESULT: 0x80040E4E. An unexpected exception occurred.

LagervärdesrapportKU

Load was cancelled by an error in loading a previous table.

LagervärdesrapportV

OLE DB or ODBC error: Exception from HRESULT: 0x80040E4E.

Loss Tracker

OLE DB or ODBC error: Exception from HRESULT: 0x80040E4E. An unexpected exception occurred.

sheet1

OLE DB or ODBC error: Exception from HRESULT: 0x80040E1D.

Export

Load was cancelled by an error in loading a previous table.

Tack, @Omni!

Här i ditt felmeddelande har du problemet. Gå till “Data View” i Power BI och lös nedan fel i datamodellen. De två tabellerna nedan söker efter SKU i dim_articles, vilken inte existerar.

Det har löst sig. tack!

1 Like