Önskar fler fält i 'invoices_stg'

Hej! Jag har precis integrerat med Fortnox. Är inte så van vid script m.m, men undrar om det är möjligt att få med dessa fälten i “invoices_stg” och “order_stg”:

 • Manufacturer (Tillverkare)
 • Ean
 • Supplier Name (Leverantör)
 • Supplier Number (Leverantörsnummer)

Hej @Majeng! Välkommen till forumet! :wave:

Allt är möjligt. Vi tillgängliggör all data från Fortnox. Vilket (rapport)verktyg ansluter du ifrån?

Enklast blir att använda en anpassad databasfråga (SQL) enligt nedan. Den hämtar alla (*) fält från “invoices_stg” samt inkluderar dina önskade fält från artikeltabell. Dataset “fortnox_api” innehåller rådatan från Fortnox.

select
 i.*,
 a.Manufacturer,
 a.SupplierName,
 a.SupplierNumber
from
 enhanza-elt.fortnox_stg.invoices_stg as i
 left join `enhanza-elt.fortnox_api.articles` as a on i.OrgId = a.OrgId
 and i.ArticleNumber = a.ArticleNumber

Låt mig veta hur det funkar för dig. :nerd_face:

Hej!
Mycket bra tackar!

En annan fråga.
Går det att få med lagerställe också i articles api?

Absolut. Du hittar StockPlace i “fortnox_api”.

Tackar, för snabbt svar. Men det jag söker är det som benämns lagerställen i Fortnox, jag har produkter på flera olika lager…

Min bedömning är att StockPlace i “ fortnox_api ” är det samma som “Lagerställen” i artikelregistret.

Kan du vänligen dela en skärmdump över vilket fält i Fortnox du söker?
Ge gärna även ett artikelnummer som exempel som vilket värde du förväntas hitta där.

Hej!
Det är nog jag som är fel ute med modulerna…
Lagerställen som finns i lagermodulen - det är kanske det som ställer till det…