Olika kostnadsslag från Fortnox i Power BI

Hejsan,

Vilka dim_ & fact_ tabeller ska jag kombinera för att få nedan kostnader per månad:

  • Övriga externa kostnader
  • Personalkostnader
  • Produktkostnad

Tacksam för svar! :slight_smile:

Hej där @Gustavmalm!

Samtliga dina punkter relaterar till bokförda kostnader i Fortnox. Bokförda transaktioner finns i tabellen fact_vouchers. Där hittar du följande information som du behöver:

  • Transaktionsdatum (TransactionDate)
  • Kontonummer (Account)
  • Saldo (Balance)

Vilka konton som hör till personal-, produkt- och övriga externa kostnader hittar du i din resultatrapport i Fortnox.