Nu finns priser och prislistor tillgängligt

Nu finns både priser och prislistor från Fortnox tillgängliga.

Som vanligt hämtar vi alla tillgängliga fält åt dig. Datan görs i första hand tillgängliga i rådatan från Fortnox i dataset: /fortnox_api/. Läs mer om alla dataset.

Fortnox Priser

  • OrgId
  • ArticleNumber
  • FromQuantity
  • PriceList
  • Price

Fortnox Prislistor

  • OrgId
  • Code
  • Description
  • Comments
  • PreSelected

Särskilt tack till hjälten @Boban på Markskydd som gjort detta möjligt. :tada: