Kostnadsställenummer från Fortnox?

Hejsan! Två frågor:

  1. Skulle ni kunna ta med kostnadsställenumrena i integrationen från Fortnox och inte bara namnen på dem?

  2. Hur gör jag urskiljning på de kostnadsställen jag inte vill få med i mina rapporter? Tex vill jag inte få med med de kostnadsställen som rör material-inköp i mina rapporter för “Försäljning” :slight_smile:

Hej @Karin! Jag bistår gärna. :saluting_face:

  1. Det löser vi! Är det datakällan “Fortnox fakturarader” du åsyftar?

  2. I filtermodulen, försäkra dig om att du valt den datakällan som du vill hämta kostnadsställen ifrån.

Hejsan @jonshubeli !

  1. Ja precis! :slight_smile:
  2. Okidoki, tack!

Hej igen Karin!

Nu är det nya fältet “Kostnadsställe Id” tillgängligt i datakällan “Fortnox fakturarader” i Looker Studio.

Om du skapat dina egna rapporter kan du behöver uppdatera fälten i datakällan.

Perfekt! Går det att få “Kostnadsställe Id” även från datakälla “Fortnox Bokföring”? :slight_smile:

Är du aldrig nöjd!? :joy:

Det är fixat nu. :heavy_check_mark:

Bara att trycka på knappen för att uppdatera fälten enligt ovan.

Va nääää det blir jag aldrig :wink:

Men den funkar inte, har lagt till den men:
image

Som sagt, jag blir aldrig nöjd :smiley:
(Men skämtåtsido så har jag den svåra vägen på ett av våra svenska stora företag, lärt mig att göra rapporter baserat på namn är en dålig idé… Saker tenderar att byta namn ofta… hehehehehee)

1 Like

My bad. Hade inte deploy:at alla ändringar. Bör funka nu.

Vår datamodell tar hänsyn till det. Den använder alltid endast ID (kunder, projekt, kostnadsställe m.fl.), sedan hämtar den aktuellt namn från de olika registren. Det innebär att om du byter namn på t.ex. ett kostnadsställe slår det igenom i alla rapporter genom all historik.

Torde inte det göra tillgången till ID:ena överflödigt trots allt?

Nope! För jag sätter filtreringen på id :slight_smile: Lättare att sätta intervall på siffror än att göra det i textformat… Nu kan jag ju lätt utesluta intervallet för tex materialkostnader (som börjar på 919xxx) istället för att namnge dem.

1 Like

Smart! They are yours to keep. :gift:

1 Like