Kostnad på produkter

Hej, vi har alla våra artiklar som vi säljer i Fortnox och där har vi räknat ut hur mycket varje artikel kostar oss att producera. Detta är med i Fortnox kalkylkostnad.

Sen säljer vi artiklarna och kan så klart spåra intäkterna från den artikel via fakturor i Fortnox. I rapporterna vi får från Enhanza till PowerBi kan vi se kalkylkostnaden och vi kan se hur mycket pengar vi har fått in, men vi kan inte se hur mycket produkterna kostade för hela batchen, bara per kolli. Vi ser intäkter för hela batchen.

Kan vi få data som visar totala kostnaden för denna Fortnox artikel?

Hej @Omni!

Kan du utveckla närmare vad du menar med artikel, batch och kolli? Kanske med en skärmdump från Fortnox och/eller Power BI?

Sorry för sent svar.

Bifogat ser du en artikel som visar att den artikeln kostade oss 946,30 kr per kolli. Vi skapade 32 kolli.

Vi vill kunna i Power Bi att läsa in totala kostnaden för denna artikeln. Det blir 32 x 946,30. Så värdet när vi läser in artikeln. Sen kan vi redan se hur mycket vi har sålt av denna artikel och hur mycket vi har tjänat på produkten. Så nu vill vi kunna ta inkomst (för batchen) minus kostnaden (för hela batchen) för att lista ut vår vinst/förlust.

Hej! Ingen fara. Det är ert behov som styr.

Jag är fortfarande osäker på hur man kan knyta sålda artiklar till tillverkade batcher. :thinking:

Kan vi månne boka ett möte med delad skärm där du guide:ar mig igen ert flöde i Fortnox?