Kan ni lägga till "Kundansvarig" i dim_customers?

Hej,

Skulle det vara möjligt att få med fältet “Kundansvarig” från Fortnox till tabellen dim_customers för Power BI.

image

Hej @Saif_Amer!

Tack för ytterligare en värdefull feedback. Vi älskar att förbättra plattformen utifrån användarnas faktiska behov.

Dessvärre ser Fortnox inte ut att tillgängliggöra det fältet i sitt API, se nedan. Men så snart det finns med kan vi absolut inkludera det i dim_customer for Power BI.

{
 "Customer": {
  "@url": "string",
  "Address1": "string",
  "Address2": "string",
  "City": "string",
  "Country": "string",
  "Comments": "string",
  "Currency": "str",
  "CostCenter": "string",
  "CountryCode": "st",
  "Active": true,
  "CustomerNumber": "string",
  "DefaultDeliveryTypes": {
   "Invoice": "PRINT",
   "Order": "PRINT",
   "Offer": "PRINT"
  },
  "DefaultTemplates": {
   "CashInvoice": "string",
   "Invoice": "string",
   "Offer": "string",
   "Order": "string"
  },
  "DeliveryAddress1": "string",
  "DeliveryAddress2": "string",
  "DeliveryCity": "string",
  "DeliveryCountry": "string",
  "DeliveryCountryCode": "st",
  "DeliveryFax": "string",
  "DeliveryName": "string",
  "DeliveryPhone1": "string",
  "DeliveryPhone2": "string",
  "DeliveryZipCode": "string",
  "Email": "string",
  "EmailInvoice": "string",
  "EmailInvoiceBCC": "string",
  "EmailInvoiceCC": "string",
  "EmailOffer": "string",
  "EmailOfferBCC": "string",
  "EmailOfferCC": "string",
  "EmailOrder": "string",
  "EmailOrderBCC": "string",
  "EmailOrderCC": "string",
  "ExternalReference": "string",
  "Fax": "string",
  "GLN": "stringstrings",
  "GLNDelivery": "stringstrings",
  "InvoiceAdministrationFee": "string",
  "InvoiceDiscount": 0,
  "InvoiceFreight": "string",
  "InvoiceRemark": "string",
  "Name": "string",
  "OrganisationNumber": "string",
  "OurReference": "string",
  "Phone1": "string",
  "Phone2": "string",
  "PriceList": "string",
  "Project": "string",
  "SalesAccount": "stri",
  "ShowPriceVATIncluded": true,
  "TermsOfDelivery": "string",
  "TermsOfPayment": "string",
  "Type": "PRIVATE",
  "VATNumber": "string",
  "VATType": "SEVAT",
  "VisitingAddress": "string",
  "VisitingCity": "string",
  "VisitingCountry": "string",
  "VisitingCountryCode": "st",
  "VisitingZipCode": "string",
  "WayOfDelivery": "string",
  "WWW": "string",
  "YourReference": "string",
  "ZipCode": "string"
 }
}

Hehe! “OurReference” finns. Jag kan använda den. :smiley: Kan vi få med den?

Cheers,
Saif

Den finns redan med i tabellen. Kan du inte se den?

Ops ops! Det var en tabbe från mig. :slight_smile: Sorry. Ja, den finns där!

1 Like

Hej igen @jonshubeli
går det att få med om en kund är en aktiv eller inte och fältet notes?

/Saif

Hej på dig Saif! :person_raising_hand:

Vi har valt att filtrera bort inaktiva kunder i tabellen dim_customer. Användaren har ju i Fortnox gjort ett val att de inte är … aktiva … längre. :grin:

Vad det gäller “notes”, har du kollat om inte fältet comments innehåller det du söker?

Det är faktiskt sant.

Tack för dagens lektion. :smiley: Den var dold. Ha en fin helg!

1 Like