Kan man analysera Fortnox Order i Power BI?

Hej! Jag har nyligen börjat använda analysera Fortnox med Power BI. Men jag saknar Fortnox Order i den datamodell som ni förberett. Är det möjligt att även få in den i dataset:et?

Hej @Gustavmalm! Välkommen till forumet! :wave:

Kul att du använder vår integration med Fortnox. Vår datamodell för Power BI är under ständig utveckling. Vi fokuserar gärna denna utveckling på konkreta behov hos våra användare. Därför välkomna jag verkligen din förfrågan.

Jag har nu lagt till tabellen i “fact_orders” i datamodellen tillsammans med övriga i “fortnox_bi”.

Så här lägger du till tabellen i Power BI. Tänk på att spara filen i Power BI Desktop som .pbix-format innan.

:bulb: Information: Om du laddat ner vår datamodell för Power BI efter detta inlägget så kommer Fortnox Order (tabellen “fact_orders”) redan att finnas med, så då behöver du inte göra nedan.

Lycka till med dina fortsatta analys av Fortnox Order. :nerd_face: