Hur kan man se om order är fakturerad?

Hej,

Jag hittar ingen funktion i datasetet “fact_order_rows” för att särskilja på orders som blivit fakturerade. Detta finns redan i Fortnox idag.

Hej @Saif_Amer!

Bra input! Det är löst nu. När du laddar om kopplingen tillkommer nya kolumnen “InvoiceReference”.

Värdet motsvarar den kopplade fakturan. Om värdet är lika “0” är ordern inte fakturerad.

Löste det ditt behov?

Ja! Uppskattar snabb respons!

1 Like