Hur kan jag jämföra mot föregående år

Hur gör man för att jämföra mot föregående år i Power BI?
Jag vill att man ska se allt i samma graf samt % mot föregående år

Se filmen nedan:

Hej @Gustavmalm!

Kolla in DAX-funktionen nedan. :face_with_monocle: