Hur hittar jag valuta och valutakurser?

Hej,

Hur vet men vilken valuta en faktura är i och vilken valutakurs den räknas om till? Om en leverantörsfaktura kommer i EUR hur vet jag i tabellerna för leverantörsfakturor hur den har hanterats?

Hej @CarlDG! Välkommen till forumet.

Vi har medvetet valt att hålla datasetet fortnox_bi, som Power BI-modellen ovan bygger på, så stram som möjligt för att underlätta översikten, analysen och snabbheten.

Men all datan finns där! Gör så här:

  1. Skapa en ny anslutning genom att klicka på “Hämta data”.
  2. Välj “Bigquery”.
  3. Under “Avancerat”, expandera och ange enhanza-elt under “Project ID” och klistra in SQL-frågan nedan i “SQL-statement”. Du kan välja vilka ytterligare fält du vill såklart.
SELECT
  GivenNumber AS SupplierInvoiceNo,
  Currency,
  CurrencyRate,
  OrgId || '-' || GivenNumber AS SupplierInvoiceId,
FROM
  `enhanza-elt.fortnox_api.supplier_invoices`
Visa skärmdump

När den nya tabellen är tillagd, skapa en relation mellan den och fact_supplier_invoice_rows eller fact_supplier_invoices (beroende på vilken du använder) i Power BI. Använd fältet SupplierInvoiceId.

Återkom och berätta hur det gått eller om du kör fast.

Ps. Hämta all data igen först, då jag nyligen lagt till SupplierInvoiceId i den grundmodellen.