Hur fungerar uppdateringen av datan från Fortnox?

Hej @jonshubeli

Hur går uppdateringen mellan Fortnox och Power BI till exakt?

Exempelvis art nr BA60119. I Fortnox är inköpspriset 535,80 kr. Enligt behandlingshistoriken i Fortnox så skedde en uppdatering från Fortnox till Enhanza kl 15. PowerBI har schemalagda uppdateringar (senast kl 16). Men när jag öppnar mitt dataset i Power BI desktop så är inköpspriset fortfarande fel.

Hej @Saif_Amer! Bra fråga. Vi arbetar på att göra det ännu tydligare.

I skrivandes stund är inköpspriset 535,80 kr på artikeln BA60119.

Vårt system hämtar löpande senaste ändringarna från Fortnox, både nya och ändrade poster, löpande under dagen. Det exakta intervallet är svårt att ange eftersom de beror på flera parametrar. Men målet är 3-5 uppdateringar under en arbetsdag.

Utöver det kommer du snart själv kunna trigga en uppdateringen från app.enhanza.com, vilket är en mycket efterfrågad möjlighet.

Den aktivitet som du ser i Fortnox behandlingshistorik är troligtvis endast när vi hämtar er SIE-fil. Vi behöver den för att hämta budget eftersom den inte finns i deras API.

Säkraste stället att se när vi senast uppdaterade datan är under respektive organisation.
Se exempel nedan.