Gamla rader ligger kvar i attendance_transactions

Hej!

Vi använder vår datakoppling med Fortnox främst för att skapa rapporter i PowerBI men även för att möjliggöra avstämningar i Excel.

I kopplingen attendance_transactions får vi in rader från Fortnox efter vi har överfört tider från Fortnox TID till Fortnox Lön. Om vi sedan går in i Fortnox Lön och justerar en medarbetares arbetstid (vilket ibland kan göras på grund av andra begränsningar i Fortnox) så har vi upptäckt att gamla transaktioner ligger kvar i attendance_transactions.

På min skärmdump nedan så ser vi 4 markerade rader som alltså egentligen är borttagen i Fortnox lön men som fortfarande finns kvar i listan. Jag noterar att dessa rader har en tidigare tidpunkt för synkronisering.

Är detta ett fel eller ligger alla transaktioner som någon gång förekommit i Fortnox Lön kvar även fast man tar bort dom i Fortnox manuellt? Skulle en tillfällig lösning vara att lägga in en kolumn till som kontrollerar att ENZ_SYNC_TS är, i förhållande vis till alla andra rader, det senaste värdet och i så fall lägga en TRUE/FALSE eller liknande för att kunna filtrera fram endast “gällande” rader i listan. Eller finns det andra anledningar som gör att datumet/tidpunkten som anges under ENZ_SYNC_TS kan vara en annan tidpunkt än den senaste men trots det fortfarande vara “gällande”?

Hej @Victor! Välkommen till forumet! :wave:

Först, tack för din mycket tydliga fråga!

Efter att Enhanza har gjort sin första initiala hämtning av all data hämtas endast nya och ändrade poster. Systemen kan i Fortnox API se vilka de är.

Men, det är dessvärre inte möjligt att se vilka poster som har blivit borttagna/raderade i Fortnox. Därför ligger de kvar i er databas hos Enhanza, trots att de raderats i Fortnox. Där har du också förklaringen till de olika tidstämplarna.

Jag vill minnas att just attendance_transactions, och någon ytterligare tabell, hämtas i sin helhet varje gång. Så då borde du kunna använda dig av din smarta idé. :nerd_face:

Var det svar på din fråga, Victor?

Hej @jonshubeli och tack för svaret.

Det blir en fungerade tillfällig lösning för mig då ja på sätt kan filtrera ut vilka rader som ska användas för beräkning i mina rapporter.

Det finns inget sätt att “rensa” vår databas och läsa in den på nytt? Jag tänker om man har gjort många uppdateringar och vill ha det rent hade det kanske varit en manuellt åtgärd att göra ibland?

Normalt kan man inte göra ändringar i rådatan, eftersom Enhanza ansvarar för riktigheten i den.

Men vi skulle kunna schemalägga en tömning av tabellen varje natt. Hör av dig till support@enhanza.se om det låter intressant. :slight_smile: