Flera kolumner med månader i pivotable

Nu har jag kommit lite längre på väg. Konfigurationen i mitt tidigare inlägg är inte längre ogiltig och för balansrapporten berodde det på filtret som hade gått sönder, i resultatrapporten så är jag osäker på vad det var som löste det.

Nu har jag dock nya problem.

Som bilden här visar så finns det inga summor och så är varje månad uppdelad i ett stort antal kolumner. Hur får jag ihop dem till en kolumn per månad?

Snyggt. Det tar alltid lite tid att lära sig något nytt! :clap:

Det ser ut som att du endast ändrat hur TransactionDate ska visas, inte att den ska grupperas på månad enligt nedan.


När du gjort det så kanske summorna dyker upp när de summeras per månad. Kontrollera annars att du inte har några filter aktiverade.

Det gör det, men det får ta tid. Dessutom så är det kul!

Ja men titta så fint det blev när jag insåg at det var kolumndimensionen som skulle ändras. Däremot så verkar den inte summera korrekt? Det saknas ca 4000 kr på ett resultatkonto (5420) när jag jämför med resultatrapport från Fortnox.

Perfekt. Bra jobbat! Och kul att vi delar intresset för att skapa insikter från data. :nerd_face:

Tänk på att datan normalt synkar från Fortnox varje natt, så alla ändringar som gjorts i Fortnox sedan dess kommer inte med per automatik. Kontrollera gärna föregående månad, eller gör en manuell synk på app.enhanza.com.

Sant, kollar jag på 2023 så verkar allt stämma. Tack så mycket för hjälpen, jag återkommer nästa gång jag springer på problem!

1 Like