Finns en färdig tabell för resultaträkning i Google BigQuery?

Hej,

Finns det någon färdig tabell/vy för Resultaträkning i BigQuery, likt det finns för balansräkning (enhanza-elt.fortnox_reports.balance_sheet)?

/Martin

Hej @Martin_Karlsson! Välkommen till forumet. :wave:

Det var en bra fråga! :bulb:

En resultaträkning är ju egentligen bara summan av ett gäng transaktioner bokförda på resultatkontona (3xxx till 8xxx) mellan en angiven period.

Det innebär att du kan använda en av tabellerna med verifikationerna (vouchers) för att skapa en resultaträkning.

  • För Power BI använder du fornox_bi.fact_vouchers.
  • För verktyg som föredrar en platt datakälla, som t.ex. Microsoft Excel, Google Sheets eller Looker Studio, använder du fortnox_flat.vouchers.
  • Om du av någon anledning vill komma åt rådatan från Fornox i Google Bigquery så hittar du den i fortnox_api.vouchers. Men det finns sällan en anledning till det eftersom vi redan gjort grovjobbet i tabellerna ovan. :nerd_face:

Var det svar på din fråga, Martin?

1 Like

Hej Jon,

Precis det jag sökte. Stort tack för hjälpen!

/Martin

1 Like