Ert ordernummer eller Er referens -> Fortknox Fakturarader

Hej!

Detta avser Fortknox - Google Looker Studio

Går det få in ordernummer eller Er referens till Fortknox Fakturarader? (i vårt fall är det samma data) Det möjliggör för oss att sammanställa mer data för samma order. Vår referens finns ju redan men är en annan nyckel.

Hej @vikfal! Välkommen till forumet. :wave:

Hoppas att jag uppfattade ditt önskemål korrekt, men nu har vi lagt till “Ert ordernummer” i datakällan “Fortnox fakturarader” i Looker Studio enligt nedan.


fortnox-fakturarader-google-looker-studio


Precis! Toppen! Nu kan jag blenda lite data :wink:

1 Like

Perfekt! :tada: Yay.

Blenda gärna i Google Looker Studio.

Men undvika Gula Blend. :stuck_out_tongue_closed_eyes: :smoking:

gula-blend