Bas-kontoplanens struktur har implementerats

Vad är BAS-kontoplanen?

Nedan text är från bas.se

BAS-intressenternas Förening är en ideell förening vars medlemmar företräder branschorganisationer, intresseföreningar och statliga myndigheter. Föreningen har till ändamål att förvalta och utveckla BAS-kontoplanen och publikationer i anslutning till denna.

Det är inte lagstadgat vilken kontoplan som ska användas i Sverige. BAS-kontoplanen är emellertid idag den helt dominerande kontoplanen inom svenskt näringsliv. Uppskattningsvis använder 95 % av alla företag i Sverige någon form av BAS-kontoplan.

Vad innebär implementeringen?

När du använder våra färdiga datamodeller för er kontoplan kommer du nu finna mer information. Utöver uppgifter från ert ekonomiprogram (t.ex. Fortnox) finns nu nedan fält (fältnamn inom parantes):

  • KontoklassID (AccountClassId)
  • Kontoklass (AccountClass)
  • HuvudkontoID (MainAccountId)
  • Huvudkonto (MainAccount)
  • UnderkontoID (SubAccountId)
  • Underkonto (SubAccount)

Se exempel nedan.

Du kan såklart välja att bara använda den översta eller två översta nivåerna, eller inte alls. :slight_smile:

Hur använder du BAS-kontoplanen idag? Hjälper denna implementering dig i er rapportering?