Balansrapport - knasiga siffror

Hejsan! På er “template-rapport” under Bokföring, Balansrapport hittar jag denna fina graf.

Problemet är bara att den visar helt knas siffror. Den visar att vi den 3:e feb “gjorde oss av med flera hundra tusen”, men det var i själva verket en kundfaktura som betalades och flyttades från kundfordringar till 1930-BG-kontot.

image

Hur gör man för att rapporten skall visa det korrekta utflödet för t.ex. lev-fakturorna?

Hej @Karin! Tack för din värdefulla feedback.

Det här med kredit och debit på balanskonto, där gäller det att hålla tungan rätt i mun. :crazy_face:

Nu bör det se bättre ut?

Hmmm kanske? Jag blir förvirrad av färgerna. In är röd? Ut är grön?

Opps. Jag missade att ändra etiketterna. Så här ska det se ut: