Använda sig av formler i Looker?

Hejsan! Jag försöker skapa en simpel formel för att visa utfallet mot ett uppsatt mål.
Säg att jag vill uppnå försäljningsmålet “fakturera för minst 50 000kr/v”.

Jag vill skapa en formel som tar försäljnings-siffrorna (från faktura-raderna i Fortnox) för “denna vecka” minus 50 000, för att enklare se hur mycket som är kvar att fakturera eller för att se hur mycket vi överträffat målet.

Jag har försökt med formler, parametrar osv men siffrorna blir heltokiga ändå…

Tror jag löste det :slight_smile:

1 Like

Bra jobbat, @Karin! :clap: :tada:

Har du möjlighet att dela med dig hur du löste det, så andra också kan få glädje av det?

Jag skapade en parameter för månadens mål och en för veckans mål. Sen använde jag dem när jag skapade nya “fält” som jag döpte till “Utfall månad försäljning”.

Kontentan blev att jag på rapportbyggarsidan fick ett mätvärde att lägga till, i detta fall “Utfall månad försäljning”. Svårt att förklara så här kommer lite bilder. :slight_smile:

Nu visar iaf min rapport summan av månadens försäljning (då jag valt detta intervall) minus målet som är uppsatt. Så nu ser jag hur många kronor vi har kvar till att uppnå målet eller hur mycket vi har överstigit det. :slight_smile:

image

image

1 Like