Går det att få med "Aktiv" från Fortnox till dim_articles

Hej! Det är inte akut med “our reference” enligt vår tidigare diskussion.

På artiklar i Fortnox finns en funktion som heter Aktiv “ja/nej”. Går det att få med den till Power BI i tabellen dim_articles?

image

Hej igen! Okay, då avvaktar vi med “Vår referens” på Leverantörer.

Av någon anledning finns in fältet “Aktivt” (ja/nej) på Artiklar med, men det ska den göra. Jag lägger det till utvecklarna att lösa. Kan dock ta en stund eftersom de har väldigt mycket att göra. Men jag återkommer här när det är klart. Ok?

Hej,

Toppen!

Cheers,
Saif

1 Like

Hej @Saif_Amer! Nu finns fältet Active med i tabellan dim_articles. :tada:

Hej,

Tack! Jag försökte på mig uppgiften att uppdatera dataset en gång till från PowerBI för att få “fältet” active. Den hänger inte med? Se nedan:

Det räcker inte med att du uppdaterar datan. Du behöver även uppdatera fälten.

  1. Öppna Power Query Editorn genom att klickan på “Transform data”.

  1. Uppdatera tabellerna genom att klicka på “Refresh All”.

  1. När det är klart. Klicka på “Close & Apply”.

Hej,

Det gick bra. Dock får jag upp 3 alternativ. "tom, falskt och sant. ska väl vara enbart 2 st?

När jag uppdaterade försvann alla kopplingar? Så här ser mitt modell schema ut nu.

Det är löst nu. :white_check_mark: Utvecklarna behövde ladda om alla “äldre” artiklar som hade blivit synkade tidigare.

Hm. :thinking: Oklart varför det hände. Vår rekommendation är att skilja på dataset och rapportering. Att du laddar upp dataset:et i Power BI Services och ansluter dina rapporter dit. I det här fallet hade du kunna ladda ner och använda vårt senaste dataset från vår guide, utan stöka med dina rapporter.